Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


鋁其電子示意圖

,是蜀種化學元素,伊其原子序數是13,元素符號是Al。伊也是蜀種兩性金屬,酸共鹼都會跟伊反應,因為鋁其反應野価,所以敆生活臺中使法也野価。

趁鋁土礦裡勢提取鋁其方法[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

1.鋁土礦共反應:

(偏鋁酸其簡化寫法)

2.做出其偏鋁酸溶液加二

3.做出其化鋁過濾蜀下,掏去燒:

(這蜀步叫富集)

4.電解做出其化鋁:

(注意:使化鋁是因為化鋁無辦法電解)

常見反應[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

單質[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

鋁共氣反應:

鋁共氣反應:

鋁共反應:

鋁共鹽酸反應:

鋁共化鈉溶液反應:

鋁共反應(鋁熱反應):

鋁共反應:

氧化鋁[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

化鋁共鹽酸反應:

化鋁共稀硫酸反應:

氯化鋁[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

化鋁共氨水反應:

氫氧化鋁[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

化鋁共鹽酸反應:

化鋁共反應:

生活臺中盡稠其使法[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

敆生活臺中,鋁會做鋁熱反應,所以使鋁共來焊接軌。鋁共其它金屬固會做鋁合金。儂家使其飲料罐罐也是伊做其。

化鋁經稠掏去做耐材料,固有剛玉其主要成分也是化鋁。