Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


鈦其電子示意圖

,是蜀種化學元素,也是蜀種金屬,伊其原子序數是22,元素符號是Ti。儂家經綢講其鈦合金就是使伊做其。

工業懸頂經綢使跟四化鈦反應: [1]

參考資料[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 苏教版化学1必修. 江苏教育出版社. . 50.