Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


磷其電子示意圖

,是蜀種化學元素,伊其原子序數是15,元素符號是P。磷其常見單質有紅磷共白磷。伊固是骨骨裡勢雅重要其元素。

共生物關係[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

(N),磷(P),(K)敆植物生長其辰侯是必須其元素,無磷其話植物會雅小,箬箬也是紫色其。