Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


氯其電子示意圖

,是蜀種化學元素,伊其原子序數是17,元素符號是Cl,是鹵素元素。常見其單質是氯氣,伊是蜀種黃綠色其有毒氣體。儂家食其鹽是氯化,伊敆海裡有野価其含量。

做氯氣其方法[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

工業[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

一般工業做氯氣其方法是電解飽和食鹽(濃)

實驗室[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

一般實驗室做氯氣其方法是二共濃鹽酸反應:

常見反應[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

共氯氣反應:

共氯氣反應:

共氯氣反應:

氣共氯氣反應:

(如果光照其話會爆炸)

氯氣共反應:

日頭分解次氯酸:

氯氣共反應(尾氣處理):

氯氣共反應(做漂白粉):

漂白原理:

氯氣共反應:

氯氣共反應:

再看[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]