「Mī-ciŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
[[File:Americas (orthographic projection).svg|thumb|right|200px|Mī-ciŭ]]
'''Mī-ciŭ''' (美洲), ciòng-miàng '''Ā-mī-lé-gă''' (亞美利加)<ref>{{cite book|title=Dictionary of the Foochow Dialect|edition=3|author=R. S. Maclay|author2=C. C. Baldwin|author3=S. H. Leger|year=1929|page=1}}</ref>, sê [[sié-gái]] gà̤-dēng gì siŏh ciáh [[dâi-lṳ̆k]]. Mī-ciŭ â̤ dé̤ṳng buŏng [[Báe̤k Mī-ciŭ]] gâe̤ng [[Nàng Mī-ciŭ]] 2 ciáh ciŭ.
 
==Chăng-kō̤==
{{reflist}}
{{Authority control}}
[[Category:Mī-ciŭ]]

Dô̤-hòng chái-dăng