「Mìng-uòng-sĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
'''Mìng-uòng-sĭng'''(冥王星) sê [[tái-iòng-hiê]] gì siŏh ciáh [[ā̤-giàng-sĭng]].
 
Mìng-uòng-sĭng có̤i cā ké̤ṳk nè̤ng dŏng tái-iòng-hié gì dâ̤ 9 lăk [[giàng-sĭng]]. 2006 nièng 8 nguŏk 24 hô̤ téng giàng-sĭng diē-sié dṳ̀ lailâi. wtf wie kan er hier nou chinees??
 
 
{{Tái-iòng-hiê}}
 

Dô̤-hòng chái-dăng