Atayal-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Atayal-cŭk iâ hô̤ lā̤ Tayal-cŭk, sê Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng diē-sié gì siŏh ciáh mìng-cŭk, hŭng-buó diŏh Dṳ̆ng-iŏng Săng-măh hó-gê̤ṳng.