Rukai-cŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Rukai-cŭkDài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng diē-sié gì siŏh ciáh mìng-cŭk, hŭng-buó diŏh Gŏ̤-hṳ̀ng, Bìng-dĕ̤ng gâe̤ng Dài-dĕ̤ng.