跳至內容

Bunun-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bunun-cŭkDài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng diē-sié gì siŏh ciáh mìng-cŭk, hŭng-buó diŏh Nàng-dàu, Gŏ̤-hṳ̀ng, Huă-lièng gâe̤ng Dài-dĕ̤ng.