Siraya-cŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Siraya-cŭkDài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng diē-sié gì siŏh ciáh mìng-cŭk, hŭng-buó diŏh Gă-ngiê, Dài-nàng gâe̤ng Bìng-dĕ̤ng.