Paiwan-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Paiwan-cŭk iâ hô̤ lā̤ Bà̤-uăng-cŭk, sê Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng diē-sié gì siŏh ciáh mìng-cŭk, hŭng-buó diŏh Bìng-dĕ̤ng gâe̤ng Dài-dĕ̤ng.