跳至內容

Amis-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Amis-cŭk iâ hô̤ lā̤ Pangcah-cŭk, sê Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng diē-sié gì siŏh ciáh mìng-cŭk, hŭng-buó diŏh Huă-lièng, Bìng-dĕ̤ng gâe̤ng Dài-dĕ̤ng.