跳至內容

Chĭng Iô gì Să̤-muòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chĭng Iô gì Să̤-muòng

Chĭng Iô gì Să̤-muòng (稱銳其西門, Ĭng-ngṳ̄: Simon the Zealot, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Σίμων ο Κανανίτης) sê Gĭ-dók-gáu gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Gŏng-gé̤ṳ Mā-tái Hók Ĭng 10:2-4, ĭ sê Ià-sŭ Gĭ-dóksĕk-nê sé̤ṳ-dù cĭ ék.

Ĭ gì miàng-cê sê Să̤-muòng (西門, Simon), ôi-lāu gâe̤ng Bī-dáik kṳ̆-biék kŭi lì (Bī-dáik gì miàng iâ sê Să̤-muòng), cêu ciŏng ĭ hô̤ có̤ "chĭng Iô gì Să̤-muòng".