Bă-nā-bă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bă-nā-bă

Bă-nā-bă (巴拿巴, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Βαρνάβας, Ĭng-ngṳ̄: Barnabas), buōng-miàng Iók-sáik (約瑟, Joseph), sê Gĭ-dók-gáu lĭk-sṳ̄ siông cā-gĭng gì siŏh ciáh Iù-tái-nè̤ng hông-gáu-ciā. Ĭ gâe̤ng Bō̤-lò̤ siŏh dŏ̤i, ciŏng Gĭ-dók-gáu diòng gáu Siēu Ā-sá̤-ā, dó̤i Gĭ-dók-gáu huák-diēng góng-hióng cêng duâi. Ĭ găk Sé̤ṳ-dù Hèng-diông 14:14 gâe̤ng Bō̤-lò̤ cà̤ hô̤ có̤ sé̤ṳ-dù, bók-guó, ĭ lâng ciáh nè̤ng dŭ ng-sê Ià-sŭ Gĭ-dóksĕk-nê sé̤ṳ-dù.