跳至內容

Mā-tái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mā-tái

Mā-tái (馬太, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: מַתִּתְיָהוּ, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Μαθθαῖος, Ĭng-ngṳ̄: Matthew) sê Gĭ-dók-gáu gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Ĭ nguòng-lài sê Lò̤-mā Dá̤-guók Iù-tái Sēng siŭ suói gì guăng, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ có̤ "suói-lê Mā-tái" (稅吏馬太). Gŏng-gé̤ṳ Mā-tái Hók Ĭng 10:2-4, ĭ sê Ià-sŭ Gĭ-dóksĕk-nê sé̤ṳ-dù cĭ ék.