跳至內容

Mā-kō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mā-kō̤

Mā-kō̤ (馬可, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: מרקוס, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Μᾶρκος, Ĭng-ngṳ̄: Mark) sê Gĭ-dók-gáu gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Ĭ sê Mā-kō̤ Hók Ĭng gì cáuk-ciā. Mā-kō̤ sê Ià-sŭ Gĭ-dókchék-sĕk muòng-dù cĭ ék, ĭ iâ ké̤ṳk Céng-tūng-puái nêng-dêng sê siŏh ciáh sé̤ṳ-dù, bók-guó gì-tă gáu-puái mò̤ sìng-nêng ĭ sé̤ṳ-dù gì sĭng-hông.