Chṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Chṳ̄
Microtus arvalis
huá-siŏh huōng-ôi
Eocene dṳ̆ng-gĭ - hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
mĭk: Eukaryota
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Rodentia
ā-mŭk: Myomorpha
cūng-kuŏ: Muroidea
Illiger, 1811

Chṳ̄ (鼠) iâ hô̤ lā̤ lō̤-chṳ̄ (老鼠), sê siŏh cṳ̄ng buô-ṳ̄ dông-ŭk.


Săng-sáiu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆