跳至內容

Lṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lṳ̀ng

Lṳ̀ng (龍) sê Dṳ̆ng-guók ùng-huá diē-sié hṳ̆-gáiu gì siŏh cṳ̄ng dông-ŭk. Găk Dṳ̆ng-guók sìng-uâ diē-sié, lṳ̀ng iā buōng-sê̤ṳ, â̤ siông-tiĕng dâung-ṳ̄, â̤ gáu ò̤, gâe̤ng hāi diē-sié hĭng-hŭng-có̤-lâung. Lṳ̀ng iâ sê Dṳ̆ng-guók gâe̤ng Uŏk-nàng mìng-cŭk gì chiông-cĭng.

Lṳ̀ng gì dê-ôi găk Háng-cê Ùng-huá-kuŏng diē-sié iā dâe̤ng-iéu, sê hŭng-huòng, gì-lìng, ŭ-gŭi cà̤ hô̤ lā̤ „sé-sôi-séu“ (四瑞獸). Lṳ̀ng iâ sê sĕk-nê săng-ngáu (十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ (地支) sê sìng (辰), sèng-dāu sê , â-dāu sê siè. Găk gô-dā̤, nâ ô huòng-dá̤, guók-uòng hĕ̤k-ciā chĭng-uòng gì nó̤h gà̤-dēng â̤ dé̤ṳng ô lṳ̀ng, huòng-dá̤ sāi gì nó̤h lṳ̀ng ô 5 ciáh kă, chĭng-uòng ô 4 ciáh. Diê-siŏh-ciáh báh-sáng ô gāng sùi-biêng sāi lṳ̀ng gì uâ, huòi cêu kō̤-nèng ké̤ṳk nè̤ng dóng buóh siōng cô̤-huāng, â̤ dé̤ṳng niăh kī lì tài-tàu.


Săng-sáiu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆