Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
ā-muòng: Vertebrata
gŏng: Mammalia
mŭk: Lagomorpha
kuŏ: Leporidae
in part
Genera

Pentalagus
Bunolagus
Nesolagus
Romerolagus
Brachylagus
Sylvilagus
Oryctolagus
Poelagus

(兔) sê siŏh cṳ̄ng buô-ṳ̄ dông-ŭk.

Tó iâ sê sĕk-nê săng-ngáu(十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ(地支) sê māu(卯), sèng-dāu sê , â-dāu sê lṳ̀ng. Bók-guó, Uŏk-nàng mò̤ tó ciā dông-ŭk, gó-chṳ̄ Uŏk-nàng nè̤ng ciŏng tó uâng siàng có̤ săng-ngáu.


Săng-sáiu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆