Kēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Kēng
Ŭ kēng
bō̤-hô câung-huóng
 gă-iōng-huá
huá-siŏh huōng-ôi
Pleistocene – hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
mĭk: Eukaryota
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Carnivora
kuŏ: Canidae
sṳ̆k: Canis
cṳ̄ng: C. lupus
ā-cṳ̄ng C. l. familiaris
Hŏk-miàng
Canis lupus familiaris
(Linnaeus, 1758)

Kēng (犬) sê gă-iōng gì dông-ŭk, sṳ̆k kēng-kuŏ, gâe̤ng lòng sê chĭng-chék. Nè̤ng iōng kēng ô gūi chiĕng nièng gì lĭk-sṳ̄, gĭng-dáng gì kēng ô cêng sâ̤ cṳ̄ng-lôi.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Kēng

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ô guăng-ṳ̀
Kēng gì cṳ̆-lâiu.
Săng-sáiu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆