Kēng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ŭ kēng

Kēng (犬) sê gă-iōng gì dông-ŭk, sṳ̆k kēng-kuŏ, gâe̤ng lòng sê chĭng-chék. Nè̤ng iōng kēng ô gūi chiĕng nièng gì lĭk-sṳ̄, gĭng-dáng gì kēng ô cêng sâ̤ cṳ̄ng-lôi.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Kēng gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Kēng其媒體資源。
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ Kēng cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於Kēng茲種生物其信息。
Săng-ngáu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆