Dṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
?Dṳ̆
Dṳ̆
bō̤-hô câung-huóng
 gă-iōng-huá
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Artiodactyla
kuŏ: Suidae
sṳ̆k: Sus
cṳ̄ng: S. scrofa
ā-cṳ̄ng S. s. domestica
Hŏk-miàng
Sus scrofa domestica
Linnaeus, 1758
ê-miàng
Sus domestica

Dṳ̆ (豬) sê siŏh cṳ̄ng buô-ṳ̄ dông-ŭk (哺乳動物). Dṳ̆ buŏng gă-iōng (家養) gâe̤ng iā-sĕng (野生) lâng cṳ̄ng. Ék-buăng lì gōng dṳ̆ cêu sê cī gă-iōng gì dṳ̆, iâ-sĕng gì dṳ̆ hô̤ lā̤ iā-dṳ̆ (野豬).

Dṳ̆ sê hiêng-câi siâ-huôi có̤i ciō-iéu gì nṳ̆k-lôi sĭk-pīng (肉類食品) cĭ ék, dáng-sê séng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu‎ (伊斯蘭教) gâe̤ng Iù-tái-gáu (猶太教)‎ gì nè̤ng mâ̤ sāi siĕh dṳ̆ nṳ̆k, ĭ-gŏk-nè̤ng giéng-gáe̤k dṳ̆ nṳ̆k iā lă-că (垃渣).

Hók-ciŭ-uâ diē-sié iā sèu sāi “dṳ̆” lì má nè̤ng. Bī-ṳ̀ gōng má nè̤ng ngâung (歞) hô̤ lā̤ “ngâung-dṳ̆” (歞豬), má nè̤ng ngông hĕ̤k-ciā mŏ̤h giéng diŏh sié-méng (世面) gì nè̤ng hô̤ lā̤ “kă̤- dṳ̆” (溪豬).

Dṳ̆ iâ sê sĕk-nê săng-ngáu (十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ (地支) sê hâi (亥), sèng-tàu sê kēng, â-lāu sê chṳ̄.


Săng-sáiu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆