Ciŏ Ṳ̀ng-gĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Ciŏ Ṳ̀ng-gĭ

Ciŏ Ṳ̀ng-gĭ (朱鎔基, 1928 n. 10 ng. 23 h . - ) Ăng-hŭi Hŭng-iòng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă. Ĭ sê Mìng-dièu huòng-dá̤ Ciŏ Nguòng-ciŏng gì hâiu-dâi.

Ĭ găh 1998 nièng gáu 2003 nièng dài-dŏng sê Dṳ̆ng-guók gì Guók-ô-iêng cūng-lī.