Ciŭ Ŏng-lài

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciŭ Ŏng-lài
Mū-ngṳ̄-miàng 周恩來
Chók-sié

1898 nièng 3 nguŏk 5 hô̤ Edit this on Wikidata

Hoâi-an-khu Edit this on Wikidata
Guó-sié

1976 nièng 1 nguŏk 8 hô̤ Edit this on Wikidata (77 huói)

Báe̤k-gĭng Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng 膀胱癌 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Chĭng-dièu, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄, Nĭk-buōng-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄, Dáik-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
cŭng-gáu Ù-cŭng-gáu Edit this on Wikidata
Mū-hâu 明治大學, Waseda Tāi-ha̍k, 南開大學 Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk 部長, 外交部長, céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Gó-ciō Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Lâu-mā 鄧穎超 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 周恩壽 Edit this on Wikidata
Chiĕng-miàng

Ciŭ Ŏng-lài (周恩來; 1898 nièng 3 nguŏk 5 hô̤ – 1976 nièng 1 nguŏk 8 hô̤), Ciék-gŏng Siêu-hĭng nè̤ng, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng tàu êng Cūng-lī (1949 nièng gáu 1976 nièng guó-sié gĭ-găng câi-cék). Ciŭ sê Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng cháung-gióng-ciā cĭ ék, sê Gê̤ṳng-sāng-dōng dáik diŏh guòng-lĭk guó-tiàng dṳ̆ng-găng gì guăng-giông ìng-ŭk; gióng-guók hâiu, Ciŭ sê Dṳ̆ng-guók gĭng-cá̤ gì gióng-sék-ciā gâe̤ng siâ-huôi gì gāi-gáik-ciā.

Ciŭ Ŏng-lài sê ūi-dâi gì nguôi-gău-gă. 1949 nièng gáu 1958 nièng, ĭ dăng-êng Dṳ̆ng-guók gì nguôi-gău gĕ̤ng-cáuk, huák-diēng gâe̤ng Să̤-huŏng sié-gái gì huò-bìng guăng-hiê. Ĭng-ôi cī piĕ nèng-lĭk, Ciŭ găk Ùng-huá Dâi Gáik-mêng gĭ-găng háing-miēng mò̤ sêu diŏh chĭng-sā̤. Ùng-gái gĭ-găng Ciŭ iâ bō̤-hô̤ siŏh piĕ nè̤ng mò̤ ké̤ṳk È̤ng-ôi-bĭng páe̤k-hâi.

Ùng-gáik hâiu-gĭ, Ciŭ Ŏng-lài gâe̤ng Sé̤ṳ-ìng-băng căng-dŏk Dṳ̆ng-guók gì liāng-dô̤-guòng, bók-guó Ciŭ găk 1976 nièng 1 nguŏk bêng-sié. Ciŭ guó-sié hâiu, Ìng-mìng gì pĭ-siŏng duōng-biéng siàng dó̤i Sé-ìng-băng gì hièng-hâung.