跳至內容

Gâng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siŏh ciáh nè̤ng chiū lā̤ dăk-gâng

Gâng (汗) sê nè̤ng cī siŏh lôi cék-tùi dông-ŭk tŭng-guó gâng-siáng hŭng-mĭk chók lì gì ĭk-tā̤. Ék-buăng lì gōng cī siŏh lôi dông-ŭk găk cê-gă giéng-gáe̤k iĕk gì sèng-âu â̤ chók gâng, mŭk-dék sê gáung-ŭng. Gâng gì ciō-iéu sìng-hông sê cūi, chă-bók-dŏ̤ găk 98% gáu 99% cō̤-iêu, diông giâ lì sê lṳ̆k-huá-năk, iā ciēu liông gì niêu-só gâe̤ng gì-tă sièng-lôi.

Bók-dùng dông-ŭk gì gâng-siáng ôi-dê mâ̤ siŏh iông: pī-ṳ̀ gōng nè̤ng gì gâng-siáng găk puòi-hŭ â-dā̤, kēng-giāng gì sê găk chói-siĕk diē-sié.