跳至內容

Gāng-lāng (gāng-lāng-kuŏ)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tái-guók-nè̤ng â̤ dò̤ gāng-lāng có̤ chái

Gāng-lāng (橄欖), sê gāng-lāng-kuŏ (橄欖科) gāng-lāng-sṳ̆k (橄欖屬) gì sĭk-ŭk. Chŭng-tiĕng, hâ-tiĕng gì sèng-hâiu, gāng-lāng-chéu â̤ kŭi báh-sáikhuă. Ciék-giâ buók-chók liŏh-sáikguō-sĭk, siàng-sṳ̆k hâiu bô biéng-siàng chiēng-chiēng gì uòng-sáik. Gāng-lāng gì guō-sĭk, Hók-ciŭ-uâ gó̤ chiăng-gāng-lāng. Gū-dâi Dṳ̆ng-guók gó̤ cī-cṳ̄ng cūi-guō chĭng-guō (青果), gáng-guō (諫果), dṳ̆ng-guō (忠果).