Hŭng-sṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hŭng-sṳ̆k(風俗) sê cī diŏh siŏh ciáh dê-kṳ̆ siâ-huôi ùng-huá dâi-dŏng dòng-gĭ cék-lùi giâ lì gì sĭk-guáng, lā̤-ngì, géng-gé dēng dēng gì cūng-hăk, bău-guák siăh, sê̤ṳng, dêu, săng-giāng, chók-gá, sī-nè̤ng, káh-dièu, cŭng-gáu gáuk huŏng-miêng.