Huà Guók-hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huà Guók-hŭng
Mū-ngṳ̄-miàng 华国锋
Chók-sié

1921 nièng 2 nguŏk 16 hô̤ Edit this on Wikidata

Kau-siâⁿ-koān Edit this on Wikidata
Buōng-miàng 苏铸, 蘇鑄
Guó-sié

2008 nièng 8 nguŏk 20 hô̤ Edit this on Wikidata (87 huói)

Báe̤k-gĭng Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
cŭng-gáu bû-sîn-lūn Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Chiĕng-miàng

Huà Guók-hŭng (華國鋒, 1921 n. 2 ng. 16 h. - 2008 n. 8 ng. 20 h.), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Sŭ Ció (蘇鑄), Săng-să̤ Gău-siàng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì ciō-iéu liāng-dô̤-ìng cĭ ék.

Huà Guók-hŭng găk Lìng Biĕu hĭ-gĭ sék-sê̤ṳ ī-hâiu dáik gáu Mò̤ Dĕk-dŭng gì séng-êng, 1976 nièng Mò̤ Dĕk-dŭng sī lō̤ ī-hâiu ciék-băng, ciŏng Gŏng Chĭng, Diŏng Chŭng-giò, Uòng Hùng-ùng, Ièu Ùng-nguòng 4 ciáh nè̤ng (ciā 4 ciáh ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ 4 nè̤ng bŏng) niăh kī lì puáng-hìng, Ùng-huá Dâi-gáik-mêng ciék-sók. Bók-guó ĭ giĕng-tì Mò̤ Dĕk-dŭng gì sū-iū céng-cháik, có̤ cṳ̄ng găk 1981 nièng ké̤ṳk Dâing Siēu-bìng dṳ̆k lŏk-dài.