Iòng-muòi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê chié-ìng.
?Iòng-muòi
Iòng-muòi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
mŭk: Fagales
kuŏ: Myricaceae
sṳ̆k: Myrica
cṳ̄ng: M. rubra
Hŏk-miàng
Myrica rubra
Siebold & Zucc.

Iòng-muòi (楊梅), bô hô̤ lā̤ chŏ̤-è̤ng (搓紅)[1], sê siŏh cṳ̄ng cūi-guō.

Lò̤-nguòng gó̤ chié-éng (-任, /ts‘ie²¹ ing²¹²/)[2].

Siăh[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Có̤ ciū[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciō dèu-mŭk: Iòng-muòi-ciū

Tàu-sèng, diŏh cūng-bê sĭng-chiĕng gì iòng-muòi, băh-ciū, bĭng-dòng. Sèng ciŏng iòng-muòi gì gēng gâe̤ng niŏh dṳ̀ lâi. Gēng, niŏh ké̤ṳk ciū páu, ciū kāu-gāng â̤ biéng. Cĭ-hâiu iòng-muòi dò̤ kó̤ chṳ̆ng cūi, gé̤ṳk ĭ chṳ̆ng ták kó̤. Dék hō̤ gái sāi dâng-sièng-cūi páu nék òng, lò̤ chók-lì dĕk lâ, puŏh ták. Gái ciŏng iòng-muòi bóng diē bŏ̤-là̤ guáng-guáng diē-sié, sák nék-giāng bĭng-dòng, gă diē băh-ciū, mĭk-hŭng, bóng ĭng-liòng gì sū-câi bō̤-còng cêu â̤-sāi lāu.[3]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 2014.10. 73. "看见搓红𪢌都会渧。(看到杨梅,口水直流)。" 
  2. 羅源縣誌. 
  3. 朱丽萍; 黄孔瑜. 杨梅块头大 味儿并不浓. 海峽都市報 (海都網). 2014-06-04 [2019-01-21].