Mā-cū-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mā-cū-uâ
Mā-cū-huâ/ Bàng-uâ
馬祖話 / 平話
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Mā-cū
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Bàng-uâ-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Lièng-gŏng-gâing
sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
 Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Lièng-gŏng-gâing gì gău-tŭng ông-sók ngṳ̄-ngiòng
Guāng-lī gĭ-gáiu Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Ùng-huá-buô
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3
ISO 639-6 masu

Mā-cū-uâ (馬祖話) sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng, diŏh ngṳ̄-ngiòng-hŏk diē-sié sṳ̆k Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Nàng-piéng.

Mā-cū-uâ găk guōng-ngiê siông iâ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „Hók-ciŭ-uâ“, ĭ gâe̤ng dó̤i-áng gì Lièng-gŏng-uâ diŏh tĕ̤k-ĭng gâe̤ng kiŏng-diéu gà̤-dēng chă mâ̤ kó̤ huông. Bók-guó ĭng-ôi céng-dê gì ĭng-só, gâe̤ng dó̤i-áng gì Hók-ciŭ-uâ ô nék-dék chă-biék.

Mā-cū sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Lièng-gŏng-gâing gì huák-dêng gău-tŏng ông-sók ngṳ̄-ngiòng, guăng-huŏng gó̤ ĭ „Hók-ciŭ-ngṳ̄“ (福州語). Bók-guó mìng-găng duâi-buô-hông nè̤ng gó̤ ĭ „Mā-cū-uâ“ hĕ̤k-ciā „Bàng-uâ“ (平話).