跳至內容

Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lièng-gŏng-gâing
—  Gâing  —
連江縣

Lièng-gŏng-gâing gì gì
Lièng-gŏng-gâing gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
Lièng-gŏng-gâing (Mā-cū) gì ôi-dé gì ôi-dé
Lièng-gŏng-gâing (Mā-cū) gì ôi-dé gì ôi-dé
Lièng-gŏng-gâing (Mā-cū) gì ôi-dé
Cô̤-biĕu: 26°09′04″N 119°55′38″E / 26.15111°N 119.92722°E / 26.15111; 119.92722
Guók-gă  Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
Sēng Hók-gióng
Céng-hū sū-câi Nàng-găng-hiŏng
Céng-hū
 - Gâing-diòng Uòng Dṳ̆ng-mìng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 29.6055 km2
Ìng-kēu (2014)
 - Dŭ-liāng 12,506 nè̤ng
 - Mĭk-dô 420/km2
Sì-kṳ̆ UTC+08:00 (UTC)
Uōng-câng www.matsu.gov.tw

Lièng-gŏng-gâing (連江縣) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók diŏh Mā-cū sié gì siŏh ciáh gâing. Ciā gâing sê sṳ̆k Hók-gióng-sēng gì.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Găk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì hèng-céng dăng-ôi tā̤-hiê diē-sié, Mā-cṳ̄ dê-kṳ̆ ciáng-sék mìng-chĭng (名稱) sê Lièng-gŏng-gâing (連江縣), â-dā̤ guāng-hăk 4 bĭk hiŏng:

  • Nàng-găng-hiŏng (南竿鄉), cêu sê Nàng-găng-dō̤ (南竿島), gó-dā̤ iâ giéu lō̤ Nàng-găng-dòng (南竿塘) hĕ̤k Mā-cū-dō̤ (馬祖島), sê Mā-cū dê-kṳ̆ dék duâi gì dō̤.
  • Báe̤k-găng-hiŏng (北竿鄉), găk Mā-cū liĕk-dō̤ dṳ̆ng-báe̤k-buô.
  • Gṳ̄-guŏng-hiŏng (莒光鄉), bău-guák Dĕ̤ng-gṳ̄ (東莒) gâe̤ng Să̤-gṳ̄ (西莒). Cī 2 bĭk dō̤-sê̤ṳ buōng-miàng Dĕ̤ng-kēng (東犬) gâe̤ng Să̤-kēng (西犬), biáng lā̤ miàng Băh-kēng-dō̤ (白犬島). „Băh-kēng“ gāi miàng có̤ „Gṳ̄-guŏng“, sê ôi lāu gé-niêng Ciōng Gái-sĭk sū huák-dông gì „Ù uông câi Gṳ̄“ (毋忘在莒[1]) ông-dông.
  • Dĕ̤ng-īng-hiŏng (東引鄉, hĕ̤k 東湧鄉), iù Dĕ̤ng-īng gâe̤ng Să̤-īng 2 bĭk dō̤ cū-siàng. Ī-sèng sṳ̆k Lò̤-nguòng-gâing (羅源縣) guāng-hăk, ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók siŭ có̤ Lièng-gŏng gì dê-buàng. Dĕ̤ng-īng-hiŏng găk Mā-cū dê-kṳ̆ có̤i dĕ̤ng-báe̤k-buô, iâ sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók liāng-tū dék báe̤k gì sū-câi.

Cé̤ṳ-gāi

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. „Gṳ̄“ (莒) sê Cà̤-guók (齊國) gì siŏh bĭk siàng-chê. „Ù uông câi Gṳ̄“ gì diēng-gó chók cê̤ṳ «Lṳ̄-sê Chŭng-chiŭ» (呂氏春秋): Găk Sèng 284 nièng gì Ciéng-guók (戰國) sì-dô̤i, Iĕng-guók (燕國) ciŏng-gŭng Ngŏk Ngiê (樂毅) chĭng-huâng Cà̤-guók, 5 nièng cĭ-nô̤i Cà̤-guók 70-gūi bĭk siàng dŭ ké̤ṳk Iĕng-guók ciéng-liāng, nâ tiông Gṳ̄ gâe̤ng Cék-mĕ̤k (即墨) 2 bĭk siàng. Cà̤-uòng cāu-huāng gáu Gṳ̄, có-chói bó̤-siù, ī-hâiu ciáh iù Cà̤-guók ciŏng-gŭng Dièng Dăng (田單) găk Cék-mĕ̤k sāi „Huōi-ngù-dêng“ (火牛陣) páh iàng Cà̤-guók, dŏk diōng liāng-tū. 1949 nièng Guók-mìng-dōng sék-bâi hâiu, Ciōng Gái-sĭk cāu kó̤ Dài-uăng. Ĭ huák-dông lāu „Ù uông câi Gṳ̄“ gì ông-dông, hô̤-diêu Dài-uăng-nè̤ng huāng-gŭng Dâi-lṳ̆k.