Wikisource

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Wiki Dù-cṳ̆-guāng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Wiki Dù-cṳ̆-guāng gì dù-biĕu.

Wiki Dù-cṳ̆-guāng (Wiki圖書館, Wikisource) sê Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi (Wikimedia) gì gĕ̤ng-tiàng cĭ-ék, mŭk-biĕu sê cháung-gióng siŏh bĭk cê̤ṳ-iù gì dĭ-sék chŏng-kó, bău-guák gáuk cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng bēng-buōng gì uòng-cīng nguòng-sṳ̄ ùng-hióng, bêng-chiā gâe̤ng cī piĕ ùng-hióng huăng-ĭk có̤ gì-tă ngṳ̄-ùng. Hiêng-câi găk Wiki Dù-cṳ̆-guāng gà̤-dēng sū còng gì ùng-hióng dŭ cŏng-sùng GNU Cê̤ṳ-iù Ùng-dáung Hṳ̄-kō̤-céng (GNU Free Documentation License), gó ô gŭng-iū liāng-mĭk, mò̤ bēng-guòng hĕ̤k-chiā bēng-guòng ī-gĭng guó-gĭ gì nguòng-sṳ̄ ùng-hióng, chiông gū-cā gì sĭ-gŏ̤, ùng-ciŏng, huák-lŭk ùng-buōng dēng-dēng.

Wiki Dù-cṳ̆-guāng téng 2003 nièng 11 nguŏk 4 hô̤ kăi-sṳ̄ ông-hèng, ĭ gì dù-biĕu sê siŏh dó̤i pù cūi lā̤ gì bĭng-săng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi]

Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi gì gĕ̤ng-tiàng

Wikimedia.png
Wiki Báik-kuŏ | Wiki Sṳ̀-diēng | Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆
Wiki Ngṳ̄-luŏh | Wiki Dù-cṳ̆-guāng | Wiki Gê̤ṳng-hiōng
Wiki Sĭng-ùng | Wiki Ŭk-cṳ̄ng | Wiki Dâi-hŏk
Wiki Só-gé̤ṳ | Wiki Dô̤-iù
Wiki Bô-lâung-diòng | Nguòng-Wiki | Wiki mùi-tā̤ guók-cié huôi-ngiê