Lṳ̆k (nguòng-só)

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Lṳ̆k

Lṳ̆k (綠, 氯), iâ hô̤ lā̤ sièng-só (塩素) hĕ̤k-ciā Clo, sê siŏh cṳ̄ng hĭ-gĭng-sṳ̆k nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 17, huá-hŏk hù-hô̤ sê Cl.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]