用戶討論:Yejianfei/Archive 2

頁面內容不支援其他語言。
Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Archive
Cī bĭk hiĕk-méng sê gô-dā̤ tō̤-lâung gì còng-dáung. Kī-dâe̤ng nṳ̄ ng-tĕ̤ng piĕng-cék cī siŏh hiĕk. Ṳ̀-guō nṳ̄ hĭ-uông huák kī sĭng gì tō̤-lâung hĕ̤k-chiā tṳ̀ng-kī hiêng-iū gì tō̤-lâung, kī-dâe̤ng diŏh dŏng siĕng tō̤-lâung hiĕk lā̤ có̤.
茲萆頁面是舊底討論其存檔起動汝伓嗵編輯茲蜀頁。如果汝希望發起新其討論或者重啟現有其討論,起動著當先討論頁𡅏做。

福州話維基新聞

我剛纔思考了一下福州話新聞的首頁應當如何設計,姑且點列了一些想法,君意見如何?

 • 改頭頁
  • 目前謄襲白話維基新聞設計會帶來的問題:
   • 更新過慢,首頁空蕩蕩,尷尬
  • 可參考設計:
 • 可以增加在頭頁的新聞
  • 諺語新聞
   • 類似攀講節目依璋哥講過的那些
    • 問題
     • 可能涉及中立問題,所以就不要涉及時政了
     • 可能更新會慢
  • 新聞數字 https://fr.wikinews.org/wiki/Accueil 比如大字號多少億,然後下一行解釋這是某政府今年的的某某預算之類
  • 最新有聲新聞
  • 熱門新聞(應該是按點擊算,不過可能時效意義不太大) 參考俄語維基

--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 13 hô̤ (B3) 12:06 (UTC)回覆[回覆]

好的,有什么好建议都欢迎提出来。我周末有空的时候也会来编辑一下。 --Yejianfei (對話) 2017 nièng 12 nguŏk 13 hô̤ (B3) 12:08 (UTC)回覆[回覆]

綜合多個維基的版本以及福州話自己的特色搞好了架子,你「見覺」何如?(笑)--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ (LB) 14:55 (UTC)回覆[回覆]

順便一提,所謂「頭版頭條」裡面CP21新聞根本不配算頭版頭條,現在權且放在裡面充數而已。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ (LB) 14:57 (UTC)回覆[回覆]
看𡅏見覺很好 --Yejianfei (對話) 2017 nièng 12 nguŏk 18 hô̤ (Buái ék) 07:08 (UTC)

三坊七巷質量霧裡去

如題。Săng-huŏng-chék-háe̤ng已經是「質量霧裡去」,現在漢字版本按平話字其寫完去了,漢字版本應該也可以加囇「質量霧裡去」倛標記吧。汝見覺蔣倛?我已經敆[1]𡅏講了。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 16 hô̤ (B6) 07:13 (UTC)回覆[回覆]

固有,關於電子郵件、電批,前幾日共老儂攀講,敆伊會意我講電子郵件倛情況下底,我共伊講電批,伊接受這講法,也共我講電批。權充參考。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng)

好吧,噲就總款吧 --Yejianfei (對話) 2017 nièng 12 nguŏk 18 hô̤ (Buái ék) 07:08 (UTC)

報刪除

因為政治爭議,我按中文維基其共識改了分類。噲以下分類就無乇使,應該可以刪除了?汝判斷吧。謝謝汝!--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ (Buái ék) 14:51 (UTC)

https://cdo.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E9%A1%9E:C%C5%ADng-g%C3%A1u_gi%C3%B3ng-d%C3%AA%CC%A4%E1%B9%B3k https://cdo.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E9%A1%9E:G%C4%AD-d%C3%B3k-g%C3%A1u_gi%C3%B3ng-d%C3%AA%CC%A4%E1%B9%B3k 茲兩隻分類是我寫綻去,無乇使,起動汝刪除。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 1 nguŏk 10 hô̤ (B3) 13:20 (UTC)回覆[回覆]

完成 --Yejianfei (對話) 2018 nièng 1 nguŏk 10 hô̤ (B3) 13:25 (UTC)回覆[回覆]

破壞

請汝直直封禁茲兩萆IP:122.49.223.2 124.105.144.2 --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 1 nguŏk 3 hô̤ (B3) 08:18 (UTC)回覆[回覆]

完成 --Yejianfei (對話) 2018 nièng 1 nguŏk 3 hô̤ (B3) 08:43 (UTC)回覆[回覆]

Wikipedia:當年今旦/4月21號--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 2 nguŏk 18 hô̤ (LB) 06:05 (UTC)回覆[回覆]

https://cdo.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:%E6%AD%A7%E7%BE%A9/sandbox&oldid=70554 ,剛看到這個頁面不知有什麼意義,由不明用戶建設。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 2 nguŏk 18 hô̤ (LB) 15:32 (UTC)回覆[回覆]

我也看到了。但是因为作者明确把标题叫做sandbox(沙盒),所以我先让这页面放一会儿 --Yejianfei (對話) 2018 nièng 2 nguŏk 18 hô̤ (LB) 23:52 (UTC)回覆[回覆]

Amami gùng-dō̤ --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 2 nguŏk 23 hô̤ (B5) 03:51 (UTC)回覆[回覆]

未看会意。 ? --Yejianfei (對話) 2018 nièng 2 nguŏk 24 hô̤ (B6) 17:24 (UTC)回覆[回覆]

喔喔,嚽是條目其名字,內容不是閩東語,已經乞Gnudoyng刪除了。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 2 nguŏk 25 hô̤ (LB) 04:03 (UTC)回覆[回覆]

https://cdo.wikipedia.org/wiki/Archipelago_of_San_Andrés,_Providencia_and_Santa_Catalina

用戶討論:Masti

@Davidzdh:感觉不一定是破坏,查了一下106.253.246.199是韩国的IP,可能这个确实不会说汉语。--Yejianfei (對話) 2018 nièng 4 nguŏk 3 hô̤ (B2) 12:14 (UTC)回覆[回覆]

寫綻倛重定向

[2],茲萆重定向標題是我以前寫綻倛,現在也無別倛頁面鏈接遘租塊,可以講是無乇使了。起動汝刪除儷,謝謝。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 2 nguŏk 28 hô̤ (B3) 11:10 (UTC)回覆[回覆]

完成 --Yejianfei (對話) 2018 nièng 2 nguŏk 28 hô̤ (B3) 11:37 (UTC)回覆[回覆]

ESEAP Conference 2018

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
 • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
 • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
 • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (對話) 2018 nièng 3 nguŏk 8 hô̤ (B4) 06:15 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)回覆[回覆]

Piŏh-lò̤-uî-cĕ̤

Piŏh-lò̤-uî-cĕ̤,这个条目看起来作者只是挑了几个字母比较像的音节去音译了这个地名,而且文章里还混杂了非闽东语——不知道是闽南白话字还是越南语国语字。怎做比较好?--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 8 nguŏk 6 hô̤ (Buái ék) 04:59 (UTC)

就是那个 chín-thâu 看着不像闽东语吧。猜过去应该是“村头”。这个改一下。其它我觉得就这样吧。 --Yejianfei (對話) 2018 nièng 8 nguŏk 6 hô̤ (Buái ék) 06:43 (UTC)
uî改成ôi吧,起动--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 8 nguŏk 6 hô̤ (Buái ék) 09:31 (UTC)

我共Davidzdh (攀講/Păng-gōng)都見覺喜羊羊共灰太狼Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng其質量都霧裡去,裡勢其內容已經寫同步了,字也野価,做Wikipedia:質量霧裡去其文章會使勿會?起動起動!--Easusq (攀講) 2019 nièng 8 nguŏk 20 hô̤ (B2) 11:27 (UTC)回覆[回覆]

會使 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2019 nièng 8 nguŏk 21 hô̤ (B3) 04:10 (UTC)回覆[回覆]

越……越……

福州話有講「越……越……」無?請看2019年遘2020年新型冠狀病毒感染其肺炎疫情#背景其圖註。

武漢始發其二十條最繁忙其國際航線上其每芘國家共地區對抗傳染病其脆弱性指数(数值嫩就脆弱)

--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2020 nièng 2 nguŏk 7 hô̤ (B5) 20:19 (UTC)回覆[回覆]

平話【寧德】有mu⋯⋯mu⋯⋯(音)意味係越⋯⋯越⋯⋯EG:越講越去

We sent you an e-mail

Hello Yejianfei/Archive 2,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (tō̤-lâung) 2020 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B5) 18:47 (UTC)回覆[回覆]

Wikipedia Asian Month 2020

Wikipedia Asian Month 2020
Wikipedia Asian Month 2020

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2020, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2020.
 3. Inform your community members WAM 2020 is coming soon!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2020

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.10

Wikipedia Asian Month 2021

Hi Wikipedia Asian Month organizers and participants! Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2021, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants' will not be able to receive the prize from Wikipedia Asian Month team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2021.
 3. Inform your community members Wikipedia Asian Month 2021 is coming soon!!!
 4. If you want Wikipedia Asian Month team to share your event information on Facebook / Twitter, or you want to share your Wikipedia Asian Month experience / achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via Facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to Wikipedia Asian Month, a.k.a. Wikipedia Asian Month sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let's edit articles and win the prizes!

Here are some updates from Wikipedia Asian Month team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, Wikipedia Asian Month team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the Wikipedia Asian Month team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it's urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2021

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team, 2021.10

Translation request

Hello.

Can you translate and upload the article en:Azerbaijanis in Min Dong Wikipedia? It certainly does not need to be long and detailed.

Yours sincerely, Multituberculata (tō̤-lâung) 2021 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B2) 04:36 (UTC)回覆[回覆]

How we will see unregistered users

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

2022 nièng 1 nguŏk 4 hô̤ (B2) 18:10 (UTC)

建議跨語言標籤名改作“閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄”

你好,我想問一下跨語言鏈接的位置能加上漢字成為“閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄”來做標識嗎?只用羅馬字母的話,對於那些只會漢字的閩東語維基使用者,甚至不知道原來有閩東語維基的存在(例如我就是近期才知道有這個維基的)。而且只有首先知道這個版本屬於閩東語,那些閩東語使用者後才有機會學習並加入。更何況現在的閩東語維基也存在漢字的文章,添加漢字做標識也是有好處的。不過我不知道哪裏可以進行這樣的操作?Limfurg (tō̤-lâung) 2022 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ 10:51 (UTC)

@Limfurg:我早就这么要求过了,2013年的提案,到现在2022年还没搞好。维基技术团队都什么效率也不知道。 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2022 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ (B6) 10:57 (UTC)回覆[回覆]
竟然如此...也太離譜了吧。不過或者可以嘗試先要求改跨語言標籤名,待完成這個提案後再要求分拆成cdo-latn和cdo-hani?改標籤名好像較容易執行。 Limfurg (tō̤-lâung) 2022 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ (B6) 11:43 (UTC)回覆[回覆]
另外你懂説閩北語嗎?如果會的話或許你可以到[https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mnp/T%C3%AA_Ngi%C3%A8 維基孵育器]那邊貢獻一下。那裏同樣有羅馬字母與漢字的文章,可能也會遇到跟閩東語維基同樣的問題。不過勝在閩北語維基項目還未正式成為一個真正的維基,對於很多設定及書寫問題有較大自由度,現在去處理這些問題也不會太遲。 Limfurg (tō̤-lâung) 2022 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ (B6) 12:00 (UTC)回覆[回覆]
早就已经要求改了,代码在这里,一年过去了,还没通过。 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2022 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ (B6) 22:25 (UTC)回覆[回覆]
不會閩北語。 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2022 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ (B6) 22:26 (UTC)回覆[回覆]

左侧栏

“所有翻译”、“用户信息”没有实际内容,User用户贡献应该改为用户贡献,如果您有能力去做的话帮忙修改一下--Neonlight185 (tō̤-lâung) 2022 nièng 4 nguŏk 27 hô̤ (B3) 06:46 (UTC)回覆[回覆]

已删除“所有翻译”和”用户信息“。
”User用户贡献“暂时找不到。不知道去哪里修改。 Yejianfei (tō̤-lâung) 2022 nièng 5 nguŏk 6 hô̤ (B5) 03:42 (UTC)回覆[回覆]
@Neonlight185:系Translatewiki的MediaWiki:Tool-link-contributions/cdo出錯,已改為「用戶貢獻」。尚需一定時間才能在本地生效。如需修改為其他內容,可到Translatewiki修改。 沈澄心 (tō̤-lâung) 2022 nièng 5 nguŏk 13 hô̤ (B5) 16:14 (UTC)回覆[回覆]
谢谢 Yejianfei (tō̤-lâung) 2022 nièng 5 nguŏk 15 hô̤ (LB) 12:06 (UTC)回覆[回覆]

建议废弃罗马字,改用汉字

中文网络上使用罗马字拼写福州话的人还真不多,且之前就有维基百科使用者读不懂罗马字的情况,希望阁下考虑后能做出个回应,表明下使用罗马字的理由,以及废不废弃罗马字。--Neonlight185 (tō̤-lâung) 2022 nièng 4 nguŏk 27 hô̤ (B3) 06:56 (UTC)回覆[回覆]

哎,连我自己也都看不太懂罗马字。我也是写汉字版面为主的,但是主要是创建者User:GnuDoyng和管理员User:唐吉訶德的侍從强烈要求罗马字,没法达成共识,所以现在只能罗马字和汉字并用了。
我又不能”独断专行“,只能说是提案彻底分家,发起了把汉字版面和罗马字版本完全分开的提案。可是维基媒体基金会效率很低,2016年的提案,到现在2022年还没完成。 Yejianfei (tō̤-lâung) 2022 nièng 5 nguŏk 6 hô̤ (B5) 03:53 (UTC)回覆[回覆]

You are invited to join/orginize Wikipedia Asain Month 2022 !

Wikipedia Asian Month 2022
Wikipedia Asian Month 2022

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2022, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Wikipedia Asian Month 2022 Programs & Events Dashboard. , or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page 1 week before your campaign start date.
 3. Inform your community members WAM 2022 is coming!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Based on the COVID-19 pandemic situation in different region, this year we still suggest all the Edit-a-thons are online, but you are more then welcome to organize local offline events.
 2. The international postal systems are not stable, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers a digital Barnstars.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (reke@wikimedia.tw).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2022

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2022.10