Cūi-dâing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Cūi-dâing
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Actinopterygii
mŭk: Aulopiformes
kuŏ: Synodontidae
sṳ̆k: Harpadon
cṳ̄ng: H. nehereus

Cūi-dâing (水𩸎, 水澱 hĕ̤k 水垫) sê siŏh cṳ̄ng hāi ngṳ̀. Cūi-dâing mò̤ lìng, sĭng-tā̤ iā náe̤ng, băh-sáik, chói báh iā duâi, ngāi bô nâung bô mĕk, mĕ̤k-ciŭ iā nâung, ék-buăng dòng 15 gáu 26 liè-mī, dâe̤ng 75 gáu 150 káik, â̤ siăh nâung-nâung gì mò̤-cék-tùi dông-ŭk. Cūi-dâing iù Éng-dô-iòng gáu să̤ Tái-bìng-iòng dŭ ô hŭng-buô. Găh Hók-ciŭ, cūi-dâing sê cêng ô-miàng gì hāi-chiĕng, ô chā, bóng-tŏng, ciĕng, dēng gáuk-cṳ̄ng cṳ̄-huák.