Venezuela

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Venezuela Bolívar Gê̤ṳng-huò-guók
República Bolivariana de Venezuela
Venezuela gì
guók-gì
Venezuela guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Dios y Federación
"Siông-dá̤ gâe̤ng Lièng-băng"
Guók-gŏ̤: Gloria al Bravo Pueblo
"Ìng-ê̤ṳ sṳ̆k īng-gāng gì ìng-mìng"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Caracas
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng
Céng-hū lièng-băng, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Nicolás Maduro
• hó-cūng-tūng
Delcy Rodríguez
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ciòng-guók Dâi-biēu Dâi-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
916,445 km2 (353,841 sq mi) (dâ̤ 32 miàng)
• cūi-mĭk (%)
3.2
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
Neutral increase28,887,118 (dâ̤ 45 miàng)
• Mĭk-dô̤
33.74/km2 (87.4/sq mi) (dâ̤ 144 miàng)
GDP (PPP) 2022 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Decrease$141.946 sĕk-é (dâ̤ 78 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$5,273 (dâ̤ 159 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2022 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Decrease$43.546 sĕk-é (dâ̤ 88 miàng)
• Bìng-gĭng
Decrease$1,617 (dâ̤ 145 miàng)
Gini (2013 nièng) Negative increase 44.8
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Decrease 0.711
gŏ̤ · dâ̤ 113 miàng
Huó-bê Venezuela bolívar (VED)
Sì-kṳ̆ UTC-4 (VET)
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy (CE)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +58
ISO 3166 dâi-hô̤ VE
Uōng-mĭk sáuk-siā .ve

VenezuelaNàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.