Huák-guók liāng Guiana

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guiana Hāi-ngôi-sēng
Collectivité territoriale de Guyane
Huák-guók gì hāi-ngôi-sēng
Guiana Hāi-ngôi-sēng gì gì
hŭi-ciŏng
Guiana Hāi-ngôi-sēng gì guăng-huŏng éng
hŭi-ciŏng
Gáik-ngiòng
Fert Aurum Industria
Sê̤ṳng-gŏ̤: La Marseillaise
Ciō-guòng guók-gă Huák-guók
Siū-hū
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Cayenne
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Huák-ngṳ̄
Buōng-dê-uâ Huák-ngṳ̄, Huák-guók liāng Guiana Creole-ngṳ̄, Mī-ciŭ nguòng-cê̤ṳ-mìng-cŭk ngṳ̄-ngiòng, Sranan Tongo (Suriname-ngṳ̄), Hmong-ngṳ̄
Céng-hū
• sēng-diōng
Thierry Queffelec
• Ngiê-huôi ciō-sĭk
Gabriel Serville
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
83,846 km2 (32,373 sq mi)
Ìng-kēu
• 2022 nièng gū-gié
294,436
• Mĭk-dô̤
3.5/km2 (9.1/sq mi)
GDP (PPP) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$4.87 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$17,100
Huó-bê Euro (€) (EUR)
Sì-kṳ̆ UTC-4:00 (AST)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +594
ISO 3166 dâi-hô̤ GF
Uōng-mĭk sáuk-siā .gf

Huák-guók liāng Guiana (法國領--, Huák-ngṳ̄: Guyane française) sê Huák-guók găk Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê. Siū-hū sê Cayenne.