Huák-guók liāng Guiana

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Guyane
Guiana
Guiana gì
Guiana hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Guiana ê só͘-chāi.

Huák-guók liāng Guiana (法國領--, Huák-ngṳ̄: Guyane française) sê Huák-guók găk Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê. Siū-hū sê Cayenne.