Huák-guók liāng Guiana

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Huák-guók liāng Guiana

Huák-guók liāng Guiana (法國領--, Huák-ngṳ̄: Guyane française) sê Huák-guók găk Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê. Siū-hū sê Cayenne.