Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
South Georgia and the South Sandwich Islands
Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤
Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤ gì
Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤ hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤ ê só͘-chāi.

Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤ (Ĭng-ngṳ̄: South Georgia and the South Sandwich Islands) sê Ĭng-guók diŏh Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê liāng-tū.