Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤
South Georgia and the South Sandwich Islands
Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤ gì gì
Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤ gì guăng-huŏng éng
hŭi-ciŏng
Gáik-ngiòng
Leo terram propriam protegat
"Niông săi siū-hô ĭ gì tū-dê"
Sê̤ṳng-gŏ̤: God Save the King
"Siông-dá̤ bō̤-êu guók-uòng"
Ciō-guòng guók-gă Ĭng-guók
Siū-hū
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
King Edward Point
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū gŭng-ciō lĭk-hiēng, dĭk-ciék tūng-dê, sṳ̆k-dê
• guók-uòng
Charles 3-sié
• cūng-dók
Alison Blake
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
3,903 km2 (1,507 sq mi)
Huó-bê Falkland Gùng-dō̤ pound (£) (FKP)
Sì-kṳ̆ UTC−02:00
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +500
ISO 3166 dâi-hô̤ GS
Uōng-mĭk sáuk-siā .gs

Nàng Georgia gâe̤ng Nàng Sandwich Gùng-dō̤ (Ĭng-ngṳ̄: South Georgia and the South Sandwich Islands) sê Ĭng-guók diŏh Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh hāi-ngôi liāng-tū.