跳至內容

Dâng Dùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dâng Dùng (鄭迵, 1549 n. - 1611 n. 10 ng. 24 h.), cê Lé-săng (利山), hŭng-hô̤ Jana Ueekata (Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄: 謝名 親方 (ジャナ ウェーカタ)), sê Liù-giù-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă.

Dâng Dùng sê Mìng-ìng Săng-sĕk-lĕ̤k-sáng gì hâiu-dâi, cū-gék Hók-ciŭ Diòng-lŏ̤h. Ĭ diŏh Liù-giù gì Giū-mī-chŏng chók-sĕng, nièng-kĭng gì sèng-âu kó̤ Mìng-dièu làu-hŏk guó. 1606 nièng, Dâng Dùng dŏng-sōng Liù-giù gì săng-sṳ̆-guăng. Ciā săng-sṳ̆-guăng siŏng-dŏng Dṳ̆ng-guók gô-dā̤ gì sìng-sióng, ĭ iâ sê tàu ciáh ô Dṳ̆ng-guók háik-tūng gì săng-sṳ̆-guăng.

1591 nièng, Nĭk-buōng Satsuma gì dâi-mìng Shimazu Yoshihiro siā piĕ ké̤ṳk Liù-giù guók-uòng Siông Nìng, diē-sié gōng Nĭk-buōng gì Toyotomi Hideyoshi buóh siōng chók-bĭng páh Dièu-siēng, gó̤ Liù-giù huák-bĭng lì dó̤i-chiū ĭ. Dâng Dùng dó̤i Nĭk-buōng nè̤ng ciŏng-uâng có̤-huák iā huāng-găng, gó-chṳ̄ gióng-ngiê guók-uòng ng-sāi chák ĭ, bô ciŏng ciā dâi-gié gó̤-só Mìng-dièu. 1598 nièng, Liù-giù gì sùng ké̤ṳk hŭng-tăi chŭi gáu Nĭk-buōng hŭ-uái, Tokugawa Ieyasu ciŏng sùng dèng ké̤ṳk Liù-giù, bô cióh ciā dâi-gié gó̤ Liù-giù lì dièu-góng. Dâng Dùng găng-huō iā cĕ̤ng, duâi báuk sṳ̄-cāi. Có̤i cṳ̄ng īng-kī Satsuma diŏh 1609 nièng chĭng-liŏh Liù-giù. Dâng Dùng dái bĭng huāng-káung, ciéng-bâi ké̤ṳk niăh kó̤.

1611 nièng, Satsuma bék Siông Nìng gâe̤ng Liù-giù dâi-sìng chiĕng-dêng bók-bìng-dēng gì dièu-iók. Dâng Dùng duâi báuk, ké̤ṳk Shimazu Tadatsune tài sī diŏh Kagoshima. Ĭ găk ciéng-cĕng gì sèng-âu iā ṳ̄ng-gāng, gó-chṳ̄ diŏh Satsuma iā chók-miàng, ké̤ṳk tài sī gì sèng-âu, iā sâ̤ nè̤ng kó̤ káng ĭ nè̤ng dô̤-dā̤ săng sié-nó̤h iông-sék.