Câung-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Câung-cŭk (藏族, Câung-ngṳ̄: བོད་པ་) sê Câung-kṳ̆ (bău-guók gĭng-dáng gì Să̤-câung) gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Câung-cŭk gōng Câung-ngṳ̄.