跳至內容

Huòi-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Huòi-cŭkDṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Huòi-cŭk sê Nguòng-dièu sèng-âu Háng-huá gì Ā-lá-báik-nè̤ng.