跳至內容

Gáiu-cô̤ Dê-cék-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gáiu-cô̤ Dê-cék-hŏk (構造地質學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu siŏh gì gáiu-cô̤ gâe̤ng hìng-siàng gì hŏk-kuŏ.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]