跳至內容

Gū-sĕng-ŭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kṳ̄ng-lṳ̀ng

Gū-sĕng-ŭk-hŏk (古生物學) sê dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu kŭ-dâi sĕng-ŭk gâe̤ng ĭ-gáuk-nè̤ng gì huák-diēng gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-cék kuŏ-hŏk (地質科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]