Dê-cék nièng-dô̤i-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dê-cék nièng-dô̤i-hŏk (地質年代學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu siŏh (石)、huá-siŏh (化石) gâe̤ng tèng-cék-ŭk (沉積物) gì nièng-lìng gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-cék Kuŏ-hŏk (地質科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]