Ngàng-sĭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngàng-sĭk

Ngàng-sĭk-hŏk (巖石學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu siŏh gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-cék Kuŏ-hŏk (地質科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]