跳至內容

Tèng-cék-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tèng-cék-hŏk (沉積學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu liê-ṳ̀ săi (沙) gâe̤ng nà̤ (泥) dēng-dēng gì Tèng-cék-ŭk gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-cék Kuŏ-hŏk (地質科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]