Gă-liŏk-nè̤ng Iù-dâi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Gă-liŏk-nè̤ng Iù-dâi (加略儂猶大) sê Gĭ-dók-gáu diē-sié gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Ĭ sê Ià-sŭ gì 12 ciáh sé̤ṳ-dù cĭ ék.

Ĭ ôi lāu dáik gáu 30 dó̤i ngṳ̀ng-nguòng ciŏng Ià-sŭ chók-mâ̤, có̤i cṳ̄ng Ià-sŭ ké̤ṳk niăh kī kó̤ tài sī.