Hù Iêu-băng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hù Iêu-băng
Mū-ngṳ̄-miàng 胡耀邦
Chók-sié

1915 nièng 11 nguŏk 20 hô̤ Edit this on Wikidata

Liû-iông-chhī Edit this on Wikidata
Guó-sié

1989 nièng 4 nguŏk 15 hô̤ Edit this on Wikidata (73 huói)

Báe̤k-gĭng Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng 心臟病 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
Mū-ngṳ̄ Káh-gă-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Mū-hâu Siông-hāi Gău-tŭng Dâi-hŏk Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Giāng 胡德平, 劉湖, 胡德華 Edit this on Wikidata
Chiĕng-miàng

Hù Iêu-băng (胡耀邦, 1915 n. 11 ng. 20 h. - 1989 n. 4 ng. 15 h.), cê Guók-guŏng (國光), Hù-nàng Liù-iòng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă, iâ sê Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dâ̤ 2 dâi liāng-dô̤-ìng cĭ ék.

Ĭ găk 1980 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dṳ̆ng-iŏng cṳ̆-gé-ché̤ṳ cūng-cṳ̆-gé, 1981 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-guók Gêṳng-sāng-dōng dṳ̆ng-iŏng ūi-nguòng-huôi gì ciō-sĭk. 1982 nièng lâng ciáh cék-ôi tiék-siĕu, gāi kó̤ có̤ Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dṳ̆ng-iŏng-ūi-nguòng-huôi cūng-cṳ̆-gé.

Ĭ găk có̤ liāng-dô̤-ìng gì sèng-âu, dó̤i iā sâ̤ Ùng-huá Dâi-gáik-mêng sèng-âu gì „iêu-puáibìng-huāng, iâ sê Gāi-gáik Kăi-huóng gì gê̤ṳ-tā̤ cĭk-hèng-ciā. Bók-guó ĭ găk 1987 nièng gì sèng-âu ké̤ṳk nè̤ng piĕ-bàng „huāng-dó̤i cṳ̆-sāng-găi-gék cê̤ṳ-iù-huá bók-lĭk“, bék ĭ lŏk-dài, iù Diêu Ciē-iòng ciék-băng. 1989 nièng bâng-sī. Sī lō̤ ī-hâiu, Mò̤-niŏh-òng cêu huák-sĕng Lĕ̤k-sé Sê̤ṳ-giông.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hù Iêu-băng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.