跳至內容

Diêu Ciē-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diêu Ciē-iòng
Mū-ngṳ̄-miàng 赵紫阳
Chók-sié

1919 nièng 10 nguŏk 17 hô̤ Edit this on Wikidata

Ku̍t-koān Edit this on Wikidata
Buōng-miàng 趙修業
Guó-sié

2005 nièng 1 nguŏk 17 hô̤ Edit this on Wikidata (85 huói)

Báe̤k-gĭng Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng Tiòng-hong Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Lâu-mā 梁伯琪 Edit this on Wikidata
Giāng 趙二軍, 王雁南 Edit this on Wikidata

Diêu Ciē-iòng (趙紫陽, 1919 nièng 10 nguŏk 17 hô̤ – 2005 nièng 1 nguŏk 17 hô̤), nguòng-miàng Diêu Siŭ-ngiĕk (趙修業), Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-dê ìng-ŭk. Báik-cèng sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-ô-iêng Cūng-lī (1980 - 1987 nièng) gâe̤ng Dṳ̆ng-gê̤ṳng Dṳ̆ng-iŏng Cūng-cṳ̆-gé (1987 - 1989 nièng). Cáuk-ùi Dṳ̆ng-guók gŏ̤-gék liāng-dô̤-ìng, ĭ kăi-diēng chê-diòng gāi-gáik, huák-diēng sĕng-sāng-lĭk, gâe̤ng Dṳ̆ng-gê̤ṳng tā̤-cié diē-sié gì Guăng-lièu ciō-ngiê, hū-bâi có̤ dáu-cĕng. Diêu Ciē-iòng diŏh Lĕ̤k-sé Ông-dông sèng-âu, ĭ gì lĭk-diòng sê dùng-cìng hŏk-sĕng, ciĕ-tì mìng-ciō gāi-gáik, gó-chṳ̄ dáik cô̤i ké̤ṳk gáik-tó̤i chók Dṳ̆ng-gê̤ṳng. Ĭ sĕng-miâng có̤i âu gì 15 nièng dŭ ké̤ṳk niōng-géng diŏh ĭ Báe̤k-gĭng gì chió lā̤.

Diêu Ciē-iòng
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Huà Guók-hŭng
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
cūng-lī

1980 nièng - 1987 nièng
â siŏh êng:
Lī Bèng
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Hù Iêu-băng
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
Dṳ̆ng-iŏng Ūi-nguòng-huôi cūng-cṳ̆-gé

1987 nièng - 1989 nièng
â siŏh êng:
Gŏng Dĕk-mìng