Hiŏng-gē̤ng dollar

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hiŏng-gē̤ng dollar (Ĭng-ngṳ̄: Hong Kong dollar), hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Gē̤ng-bê (港幣), sê Hiŏng-gē̤ngliù-tŭng huó-bê, hù-hô̤ sê HK$ hĕ̤k-ciā HKD.