Ìng-mìng-bê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ìng-mìng-bê (人民幣) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók huák-hèng gì huó-bê.

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]