Ìng-mìng-bê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ìng-mìng-bê
人民币
ISO 4217
Cê-mō̤ dâi-mā CNY
Só-cê dâi-mā 156
Cī-só 2
Miêng-dĭk
hô-cô dăng-ôi (gâing nâung)
 1 yuán ()
 ​110 jiǎo ()
 ​1100 fēn ()
hŭk-só Ciā huó-bê miàng-cê gì ngṳ̄-ngiòng mò̤ hŭk-só gâe̤ng dăng-só gì kṳ̆-biék.
Hù-hô̤ / ¥
yuán () Pū-tŭng-uâ: kuài ()
Hók-ciŭ-uâ: dó̤i ()
jiǎo () Pū-tŭng-uâ: máo ()
Hók-ciŭ-uâ: gáṳk ()
Cāi-piéu CN¥1, CN¥5, CN¥10, CN¥20, CN¥50, CN¥100
Huăng-cièng-giāng CN¥0.01, CN¥0.02, CN¥0.05, CN¥0.1, CN¥0.5, CN¥1
Tūng-gié
kăi-sṳ̄ sāi 1948 nièng 12 nguŏk 1 hô̤​ (75 nièng ī-sèng)​ (1948-12-01)
chṳ̄-dâi Gŭng-nguòng-guóng
Guăng-huŏng
sāi-ê̤ṳng-ciā
 Dṳ̆ng-guók
Hĭ-guăng-huŏng
sāi-ê̤ṳng-ciā
 Báe̤k Dièu-siēng[1]
 Zimbabwe[2][3]
Huák-dêng
Dṳ̆ng-iŏng
ngṳ̀ng-hòng
Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Ngṳ̀ng-hòng
 Uōng-câng www.pbc.gov.cn
Éng-sáuk-ciā Dṳ̆ng-guók Éng-chău Cô̤-bê Cĭk-tuàng
 Uōng-câng www.cbpm.cn
Cô̤-bê-guŏh Dṳ̆ng-guók Éng-chău Cô̤-bê Cĭk-tuàng
 Uōng-câng www.cbpm.cn
Gū-dĭk
Tŭng-huó pàng-dióng 2.5% (2017)
 Cṳ̆-lâiu [1]
 Huŏng-sék CPI
Huôi-lŭk guá-gău

Ìng-mìng-bê (人民幣) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók huák-hèng gì huó-bê.

Huôi-lŭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

hiêng-câi gì CNY gì huôi-lŭk
Google Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. RMB increases its influence in neighbouring areas. People's Daily. 17 February 2004.  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)
  2. Hungwe, Brian. Zimbabwe's multi-currency confusion. BBC.  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)
  3. Zimbabwe to make Chinese yuan legal currency after Beijing cancels debts. The Guardian. 21 December 2015.  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]